Mapa oferty szkoleniowej:

Mapa oferty szkoleniowej:

Skolenie CAM start

Szkolenie podstawowe z obsługi interfejsu iCAM V5 smart oraz Millbox z elementami obsługi interfejsu iCAM V5 expert/SUM3D Dental
Opis szkolenia

Jednodniowe szkolenie podstawowe z obsługi interfejsu iCAM V5 smart oraz Millbox z elementami  obsługi interfejsu iCAM  V5  expert/SUM3D Dental

Cel szkolenia
 • zdobycie wiedzy na temat doboru oraz modyfikacji parametrów obróbki,
 • poznanie i nabycie umiejętności posługiwania się prostym kalkulatorem doboru parametrów,
 • omówienie budowy frezów oraz geometrii freza,
 • nabycie umiejętności optymalizacji czasu pracy frezów w zależności od typu obróbki,
 • omówienie aspektów zwiększenia efektywności obróbki (np.eliminowanie drgań narzędzi, optymalna głębokość skrawania),
 • zdobycie wiedzy w zakresie monitorowania procesu obróbki,
 • omówienie technologicznych aspektów modyfikacją istniejących strategii do indywidualnych potrzeb prac,
Program szkolenia
 • Część szkoleniowa
  • Rodzaje obróbki ubytkowej
  • Technologiczne rodzaje obróbki (obróbka zgrubna, kształtująca, wykańczająca)
  • Technologia frezowania – cechy, parametry, rodzaje obróbki
  • Kinematyka maszyn frezujących i układy współrzędnych
  • Parametry obróbki skrawaniem
  • Pojęcie naddatku i dobór wielkości naddatków
  • Moc skrawania
  • Dobór parametrów obróbki skrawaniem – obsługa kalkulatora
  • Wpływ parametrów obróbki na jakość powierzchni, zużycie narzędzi oraz czas wykonania operacji
  • Wpływ geometrii narzędzi na dobór parametrów obróbki
  • Wprowadzanie parametrów obróbki w oprogramowaniu CAM (na przykładzie SUM3D Dental)
  • Struktura kodu programu NC oraz podstawowe instrukcje       kodu G
  • Korekta parametrów obróbki skrawaniem w trakcie wykonywania programu NC
  • Funkcjonalności oprogramowania CAM dla zarządzania narzędziami oraz materiałami (na przykładzie SUM3D Dental)
 • Dyskusja i wystawienie certyfikatów
Prowadzący

Jakub Słoniewski Specjalista z zakresu obróbki CNC z doświadczeniem w obsłudze operatorskiej przemysłowych maszyn CNC, konstrukcji CAD oraz programowania CAM. Zajmuje się wsparciem klientów w obszarze technologii obróbki.

Miejsce szkolenia

Laboratorium CNC – EMT-SYSTEMS ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice

Skolenie CAM 0

Szkolenie podstawowe z obsługi interfejsu iCAM V5 expert oraz SUM3D Dental
Opis szkolenia

Jednodniowe szkolenie podstawowe z obsługi interfejsu iCAM V5 smart oraz Millbox z elementami  obsługi interfejsu iCAM  V5  expert/SUM3D Dental

Cel szkolenia
 • zdobycie wiedzy na temat doboru oraz modyfikacji parametrów obróbki,
 • poznanie i nabycie umiejętności posługiwania się prostym kalkulatorem doboru parametrów,
 • omówienie budowy frezów oraz geometrii freza,
 • nabycie umiejętności optymalizacji czasu pracy frezów w zależności od typu obróbki,
 • omówienie aspektów zwiększenia efektywności obróbki (np.eliminowanie drgań narzędzi, optymalna głębokość skrawania),
 • zdobycie wiedzy w zakresie monitorowania procesu obróbki,
 • omówienie technologicznych aspektów modyfikacją istniejących strategii do indywidualnych potrzeb prac,
Program szkolenia
 • Część szkoleniowa
  • Rodzaje obróbki ubytkowej
  • Technologiczne rodzaje obróbki (obróbka zgrubna, kształtująca, wykańczająca)
  • Technologia frezowania – cechy, parametry, rodzaje obróbki
  • Kinematyka maszyn frezujących i układy współrzędnych
  • Parametry obróbki skrawaniem
  • Pojęcie naddatku i dobór wielkości naddatków
  • Moc skrawania
  • Dobór parametrów obróbki skrawaniem – obsługa kalkulatora
  • Wpływ parametrów obróbki na jakość powierzchni, zużycie narzędzi oraz czas wykonania operacji
  • Wpływ geometrii narzędzi na dobór parametrów obróbki
  • Wprowadzanie parametrów obróbki w oprogramowaniu CAM (na przykładzie SUM3D Dental)
  • Struktura kodu programu NC oraz podstawowe instrukcje       kodu G
  • Korekta parametrów obróbki skrawaniem w trakcie wykonywania programu NC
  • Funkcjonalności oprogramowania CAM dla zarządzania narzędziami oraz materiałami (na przykładzie SUM3D Dental)
 • Dyskusja i wystawienie certyfikatów
Prowadzący

Jakub Słoniewski Specjalista z zakresu obróbki CNC z doświadczeniem w obsłudze operatorskiej przemysłowych maszyn CNC, konstrukcji CAD oraz programowania CAM. Zajmuje się wsparciem klientów w obszarze technologii obróbki.

Miejsce szkolenia

Laboratorium CNC – EMT-SYSTEMS ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice

Skolenie CAM 1

Szkolenie technologiczne CAM
Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu wykorzystania technologii CAD/CAM oraz CNC stosowanej w protetyce stomatologicznej, chcących zdobyć podstawową wiedzę z zakresu technologii obróbki skrawaniem. Intensywny program szkolenia pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie technologii obróbki skrawaniem ze szczególnym uwzględnieniem techniki frezowania.
Wiedza przekazywana na szkoleniu pozwala na świadomy dobór i modyfikację parametrów obróbki, analizę przypadków szybkozużywających się lub uszkodzonych narzędzi oraz ocenę rezultatów frezowania w ujęciu technologicznym. Szkolenie pozwala także na nabycie umiejętności właściwego wprowadzania obliczonych parametrów obróbki do oprogramowania CAM oraz monitorowania i modyfikacji parametrów na maszynie CNC.
Czas trwania: 1 dzień

Program szkolenia
 • Część szkoleniowa
  • Operacje technologiczne w SUM3D Dental – omówienie właściwości Machining
   Parameters
  • Nowe podejście do zarządzania narzędziami w oprogramowaniu SUM3D Dental
  • Działanie wybranych parametrów specjalnych modyfikujących operacje
   technologiczne w drzewie strategii
  • Struktura katalogów oprogramowania SUM3D Dental
  • Uruchamianie trybu testowego (dostęp do testowanych funkcjonalności Beta)
  • Zarządzanie strategiami (modyfikacja, tworzenie, import/eksport)
  • Etapowe podejście do wykonywania prac
  • Obsługa konfiguratora warstw
  • Konfiguracja funkcji dodatkowych postprocesora
  • Rozwiązywanie złożonych problemów CAM na przykładach prac wykonanych przez
   użytkowników SUM3D Dental – ocena podejścia, rozwiązania alternatywne, (3-4 przypadki).
 • Dyskusja i wystawienie certyfikatów
Prowadzący

Jakub Słoniewski Specjalista z zakresu obróbki CNC z doświadczeniem w obsłudze operatorskiej przemysłowych maszyn CNC, konstrukcji CAD oraz programowania CAM. Zajmuje się wsparciem klientów w obszarze technologii obróbki.

Miejsce szkolenia

Laboratorium CNC – EMT-SYSTEMS ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice

Skolenie CNC

Szkolenie technologiczne CNC
Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu wykorzystania technologii CAD/CAM oraz CNC stosowanej w protetyce stomatologicznej, chcących zdobyć podstawową wiedzę z zakresu technologii obróbki skrawaniem. Intensywny program szkolenia pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie technologii obróbki skrawaniem ze szczególnym uwzględnieniem techniki frezowania.
Wiedza przekazywana na szkoleniu pozwala na świadomy dobór i modyfikację parametrów obróbki, analizę przypadków szybko zużywających się lub uszkodzonych narzędzi oraz ocenę rezultatów frezowania w ujęciu technologicznym. Szkolenie pozwala także na nabycie umiejętności właściwego wprowadzania obliczonych parametrów obróbki do oprogramowania CAM oraz monitorowania i modyfikacji parametrów na maszynie CNC.
Czas trwania: 1 dni

Program szkolenia
 • Rodzaje obróbki ubytkowej
 • Technologiczne rodzaje obróbki (obróbka zgrubna, kształtująca, wykańczająca)
 • Technologia frezowania – cechy, parametry, rodzaje obróbki
 • Kinematyka maszyn frezujących i układy współrzędnych
 • Parametry obróbki skrawaniem
 • Pojęcie naddatku i dobór wielkości naddatków
 • Moc skrawania
 • Dobór parametrów obróbki skrawaniem – obsługa kalkulatora
 • Wpływ parametrów obróbki na jakość powierzchni, zużycie narzędzi oraz czas wykonania operacji
 • Wpływ geometrii narzędzi na dobór parametrów obróbki
 • Wprowadzanie parametrów obróbki w oprogramowaniu CAM (na przykładzie SUM3D Dental)
 • Struktura kodu programu NC oraz podstawowe instrukcje kodu G
 • Korekta parametrów obróbki skrawaniem w trakcie wykonywania programu NC
 • Funkcjonalności oprogramowania CAM dla zarządzania narzędziami oraz materiałami (na przykładzie SUM3D Dental)
Prowadzący

Jakub Słoniewski Specjalista z zakresu obróbki CNC z doświadczeniem w obsłudze operatorskiej przemysłowych maszyn CNC, konstrukcji CAD oraz programowania CAM. Zajmuje się wsparciem klientów w obszarze technologii obróbki.

Miejsce szkolenia

Laboratorium CNC – EMT-SYSTEMS ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice

Skolenie CAM2

Zaawansowane zarządzanie strategiami obróbki w oprogramowaniu iCAM V5/SUM3D Dental
Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania iCAM V5 expert (SUM3D Dental) oraz zakresu CNC w protetyce stomatologicznej, chcących zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania, modyfikacji i wykorzystania strategii obróbki. Szkolenie wykorzystuje informacje, które można zdobyć w trakcie innych szkoleń imes-icore Polska (CNC, CAM1). Czas trwania: 1 dzień (ok. 9 godzin)

Program szkolenia
 • Strategia – założenia, zasada działania, lokalizacja plików .cfg.
 • Etapy przeliczania projektu z użyciem narzędzia Toolpath generation.
 • Ręczna implementacja szablonu strategii do bieżącego projektu CAM – komenda „822”.
 • Filtry stosowane w trakcie ładowania strategii do projektu CAM – typ pracy, materiał, menu wyboru.
 • Filtr/modyfikator <TS> – zasada działania i przykłady wykorzystania.
 • Typy prac w oprogramowaniu CAM ich pomocnicze obiekty geometryczne – przegląd typów z przykładami, właściwości pliku typ_list.dat.
 • Filtr/modyfikator <MT> – zasada działania i przykłady wykorzystania.
 • Właściwości pliku mat_list.dat.
 • Zasady tworzenia menu konfiguracji strategii i dostosowywanie opcji do wyboru.
 • Zasady modyfikacji strategii – podstawowe założenia i przykłady dobrej praktyki.
 • Modyfikacja toru prowadzenia narzędzia (Tool axis orientation) oraz obszaru działania operacji technologicznej (Delimitation).
 • Praca z zakładką Tool Parameters oraz biblioteką Tool room.
 • Obróbka symultaniczna (5 osi) a obróbka z indeksacją (3+2 osie) – podcienie.
 • Przeliczanie modyfikowanych operacji i symulacja obróbki – zastosowanie dostępnych narzędzi.
 • Eksportowanie i importowanie fragmentów strategii oraz tworzenie strategii z wyeksportowanych fragmentów.
 • Wykorzystanie menedżera warstw – idea pracy na warstwach, podstawowe warstwy, przypisywanie warstw do operacji obróbki.
 • Narzędzia specjalne dostępne na pasku Dental Toolbar – Bar secondary axis, Attachment, Modify hole dimension, Define drilling axis, Define prepline itp.
 • Wstęp do narzędzi dostępnych w menu Curve i Surface
Prowadzący

Jakub Słoniewski Specjalista z zakresu obróbki CNC z doświadczeniem w obsłudze operatorskiej przemysłowych maszyn CNC, konstrukcji CAD oraz programowania CAM. Zajmuje się wsparciem klientów w obszarze technologii obróbki.

Miejsce szkolenia

Laboratorium CNC – EMT-SYSTEMS ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice

Skolenie CAM 3

W trakcie realizacji

imes-icore Polska Sp. z o.o.
NIP: 631-265-85-57
REGON: 362138985
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close