1. Start
 2. Oferta
 3. Szkolenia

Mapa oferty szkoleniowej:

Mapa oferty szkoleniowej:

Skolenie CAM start

Szkolenie podstawowe z obsługi interfejsu iCAM V5 smart oraz Millbox z elementami obsługi interfejsu iCAM V5 expert/SUM3D Dental
Opis szkolenia
Jednodniowe szkolenie podstawowe z obsługi interfejsu iCAM V5 smart oraz Millbox z elementami  obsługi interfejsu iCAM  V5  expert/SUM3D Dental
Cel szkolenia
 • Poznanie i nabycie umiejętności posługiwania się prostym interfejsem iCAM V5 smart lub Millbox,
 • Omówienie funkcji dostępnych w oprogramowaniu ICAM V5 expert/SUM3D Dental,
 • zdobycie wiedzy w zakresie monitorowania procesu obróbki,
Program szkolenia
 • Część szkoleniowa
  • Omówienie panelu operatorskiego
  • Technologiczne rodzaje obróbki (obróbka zgrubna, kształtująca, wykańczająca)
  • Technologia frezowania – cechy, parametry, rodzaje obróbki
  • Szkolenie Operatorskie
  • Funkcje dostępne w oprogramowaniu iCAM V5 smart/expert
 • Dyskusja i wystawienie certyfikatów
Prowadzący
Jakub Słoniewski Specjalista z zakresu obróbki CNC z doświadczeniem w obsłudze operatorskiej przemysłowych maszyn CNC, konstrukcji CAD oraz programowania CAM. Zajmuje się wsparciem klientów w obszarze technologii obróbki.
Miejsce i cena szkolenia
Laboratorium CNC – EMT-SYSTEMS ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice

970PLN/os. Brutto

Skolenie CAM 0

Szkolenie podstawowe z obsługi interfejsu iCAM V5 expert oraz SUM3D Dental
Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają wiedzy oraz doświadczenia w pracy z oprogramowaniem CAM, chcących poznać specyfikę pracy z narzędziami CAM w technice dentystycznej. Szkolenie wymaga podstawowych informacji z zakresu projektowania prac w dowolnym oprogramowaniu CAD dla techniki dentystycznej.

Cel szkolenia
 • zdobycie wiedzy na temat możliwości oprogramowanie
 • narzędzia dostępne w oprogramowaniu podstawowym oraz zaawansowanym
 • omówienie interfejsu zaawansowanego
Program szkolenia
 • Część szkoleniowa
   1. Podstawowa obsługa interfejsu oprogramowania: układ ikon, nawigacja, interakcja z obiektami
   2. Tworzenie projektu CAM (wybór materiału, wybór maszyny)
   3. Otwieranie istniejących projektów CAM
   4. Dodawanie plików prac (wybór typu pracy, modyfikacja domyślnych parametrów importu)
   5. Dodawanie dysków oraz bloków materiałów (tworzenie nowych dysków oraz wykorzystanie używanych)
   6. Pozycjonowanie pracy w dysku
   7. Zarządzanie konektorami (dodawanie, usuwanie, przemieszczanie, zmiana sposobu podcinania)
   8. Wybór strategii obróbki
   9. Generowanie programu dla maszyny
   10. Symulacja procesu obróbki
   11. Narzędzia dodatkowe (Menu Tools) (zmiana wielkości offsetu, zmiana współczynnika skurczu, obszary specjalne, wyznaczanie granic preparacji, wyznaczanie osi wiercenia, modyfikacja wielkości otworów, zarządzanie drugim torem wprowadzania, narzędzie do wyznaczania obszaru zasuw, nesting automatyczny, pionowe konektory itd)
   12. Elementy interfejsu expert w zakresie przedstawionym w punktach (1-11)
 • Dyskusja i wystawienie certyfikatów
Prowadzący
Jakub Słoniewski Specjalista z zakresu obróbki CNC z doświadczeniem w obsłudze operatorskiej przemysłowych maszyn CNC, konstrukcji CAD oraz programowania CAM. Zajmuje się wsparciem klientów w obszarze technologii obróbki.
Miejsce i cena szkolenia
Laboratorium CNC – EMT-SYSTEMS ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice

1940PLN/os. Brutto

Skolenie CAM 1

Szkolenie z obsługi interfejsu oprogramowania Millbox expert/ iCAM V5
Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania Millbox/iCAM V5 smart oraz podstawową wiedzę z zakresu interfejsu oprogramowania Millbox expert/iCAM V5 smart expert, chcących nauczyć się obsługi narzędzi specjalnych z pakietu Dental Toolbar oraz rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w codziennej pracy z programem. Szkolenie wykorzystuje informacje, które można zdobyć w trakcie szkolenia CAM START.

Intensywny program szkolenia pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie technologii obróbki skrawaniem ze szczególnym uwzględnieniem techniki frezowania. Wiedza przekazywana na szkoleniu pozwala na świadomy dobór i modyfikację parametrów obróbki, analizę przypadków szybkozużywających się lub uszkodzonych narzędzi oraz ocenę rezultatów frezowania w ujęciu technologicznym. Szkolenie pozwala także na nabycie umiejętności właściwego wprowadzania obliczonych parametrów obróbki do oprogramowania CAM oraz monitorowania i modyfikacji parametrów na maszynie CNC.

Program szkolenia
 • Część szkoleniowa

  Dzień 1:

  1. Przypomnienie podstawowej obsługi interfejsu expert
  2. Metody dostępu do interfejsu expert po przeliczeniu pracy w interfejsie Millbox/iCAM V5 smart
  3. Otwieranie projektów CAM utworzonych przez oprogramowanie Millbox/iCAM V5 smart
  4. Zaawansowane zarządzanie widokiem
  5. Zaawansowane zarządzanie wyświetlaniem
  6. Drzewo zabiegów technologicznych
  7. Narzędzia pomocnicze (Miarka, pozycja punktu, obrys kształtu narzędzia)
  8. Narzędzia paska DentalToolbar
  9. Menu Konfiguracji
  10. Zarządzanie narzędziami – ToolRoom
  11. Globalne i lokalne podejście do ustawień narzędzi

  Dzień 2:

  1. Menu zabiegu technologicznego (praca z zabiegiem; Machining, Tool Parameters, General Parameters, Machining Parameters, Toolaxis Orientation, Delimitation, Execute)
  2. Rodzaje zabiegów technologicznych – omówienie podstawowych marametrów Machining parameters
  3. Omówienie zasady działania modyfikatorów zabiegów
  4. Wybrane modyfikatory zabiegów technologicznych
  5. Lokalne poprawki
  6. Wyświetlanie ścieżek obróbki
  7. Etapowe podejście do wykonywania prac
  8. Symulacja kinematyczna
  9. Uruchamianie trybu testowego (dostęp do wersji testowych modułów)
 • Dyskusja i wystawienie certyfikatów
Prowadzący
Jakub Słoniewski Specjalista z zakresu obróbki CNC z doświadczeniem w obsłudze operatorskiej przemysłowych maszyn CNC, konstrukcji CAD oraz programowania CAM. Zajmuje się wsparciem klientów w obszarze technologii obróbki.
Miejsce i cena szkolenia
Laboratorium CNC – EMT-SYSTEMS ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice

1180PLN/os. Brutto

Skolenie CNC

Technologia obróbki skrawaniem z wykorzystaniem maszyn CNC w technice dentystycznej
Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu wykorzystania technologii CAD/CAM oraz CNC stosowanej w protetyce stomatologicznej, chcących zdobyć podstawową wiedzę z zakresu technologii obróbki skrawaniem.

Intensywny program szkolenia pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie technologii obróbki skrawaniem ze szczególnym uwzględnieniem techniki frezowania. Wiedza przekazywana na szkoleniu pozwala na świadomy dobór i modyfikację parametrów obróbki, analizę przypadków szybkozużywających się lub uszkodzonych narzędzi oraz ocenę rezultatów frezowania w ujęciu technologicznym. Szkolenie pozwala także na nabycie umiejętności właściwego wprowadzania obliczonych parametrów obróbki do oprogramowania CAM oraz monitorowania i modyfikacji parametrów na maszynie CNC.

Czas trwania: 1 dzień

Program szkolenia
 1. Rodzaje obróbki ubytkowej
 2. Technologiczne rodzaje obróbki (obróbka zgrubna, kształtująca, wykańczająca)
 3. Technologia frezowania – cechy, parametry, rodzaje obróbki
 4. Kinematyka maszyn frezujących i układy współrzędnych
 5. Parametry obróbki skrawaniem
 6. Pojęcie naddatku i dobór wielkości naddatków
 7. Moc skrawania
 8. Dobór parametrów obróbki skrawaniem – obsługa kalkulatora
 9. Wpływ parametrów obróbki na jakość powierzchni, zużycie narzędzi oraz czas wykonania operacji
 10. Wpływ geometrii narzędzi na dobór parametrów obróbki
 11. Wprowadzanie parametrów obróbki w oprogramowaniu CAM (na przykładzie SUM3D Dental)
 12. Struktura kodu programu NC oraz podstawowe instrukcje kodu G
 13. Korekta parametrów obróbki skrawaniem w trakcie wykonywania programu NC
 14. Funkcjonalności oprogramowania CAM dla zarządzania narzędziami oraz materiałami (na przykładzie SUM3D Dental)
Prowadzący
Jakub Słoniewski Specjalista z zakresu obróbki CNC z doświadczeniem w obsłudze operatorskiej przemysłowych maszyn CNC, konstrukcji CAD oraz programowania CAM. Zajmuje się wsparciem klientów w obszarze technologii obróbki.
Miejsce i cena szkolenia
Laboratorium CNC – EMT-SYSTEMS ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice

1180PLN/os. Brutto

Skolenie CAM2

Zaawansowane zarządzanie strategiami obróbki w oprogramowaniu iCAM V5/SUM3D Dental
Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania iCAM V5 expert (SUM3D Dental) oraz zakresu CNC w protetyce stomatologicznej, chcących zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania, modyfikacji i wykorzystania strategii obróbki. Szkolenie wykorzystuje informacje, które można zdobyć w trakcie innych szkoleń imes-icore Polska (CNC, CAM1). Czas trwania: 1 dzień (ok. 9 godzin)

Program szkolenia
 • Strategia – założenia, zasada działania, lokalizacja plików .cfg.
 • Etapy przeliczania projektu z użyciem narzędzia Toolpath generation.
 • Ręczna implementacja szablonu strategii do bieżącego projektu CAM – komenda „822”.
 • Filtry stosowane w trakcie ładowania strategii do projektu CAM – typ pracy, materiał, menu wyboru.
 • Filtr/modyfikator <TS> – zasada działania i przykłady wykorzystania.
 • Typy prac w oprogramowaniu CAM ich pomocnicze obiekty geometryczne – przegląd typów z przykładami, właściwości pliku typ_list.dat.
 • Filtr/modyfikator <MT> – zasada działania i przykłady wykorzystania.
 • Właściwości pliku mat_list.dat.
 • Zasady tworzenia menu konfiguracji strategii i dostosowywanie opcji do wyboru.
 • Zasady modyfikacji strategii – podstawowe założenia i przykłady dobrej praktyki.
 • Modyfikacja toru prowadzenia narzędzia (Tool axis orientation) oraz obszaru działania operacji technologicznej (Delimitation).
 • Praca z zakładką Tool Parameters oraz biblioteką Tool room.
 • Obróbka symultaniczna (5 osi) a obróbka z indeksacją (3+2 osie) – podcienie.
 • Przeliczanie modyfikowanych operacji i symulacja obróbki – zastosowanie dostępnych narzędzi.
 • Eksportowanie i importowanie fragmentów strategii oraz tworzenie strategii z wyeksportowanych fragmentów.
 • Wykorzystanie menedżera warstw – idea pracy na warstwach, podstawowe warstwy, przypisywanie warstw do operacji obróbki.
 • Narzędzia specjalne dostępne na pasku Dental Toolbar – Bar secondary axis, Attachment, Modify hole dimension, Define drilling axis, Define prepline itp.
 • Wstęp do narzędzi dostępnych w menu Curve i Surface
Prowadzący
Jakub Słoniewski Specjalista z zakresu obróbki CNC z doświadczeniem w obsłudze operatorskiej przemysłowych maszyn CNC, konstrukcji CAD oraz programowania CAM. Zajmuje się wsparciem klientów w obszarze technologii obróbki.
Miejsce i cena szkolenia
Laboratorium CNC – EMT-SYSTEMS ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice

1250PLN/os. Brutto

Szkolenie CAM 3

Wytwarzanie
prac implantologicznych z wykorzystaniem oprogramowania Millbox/iCAM V5
smart i zaawansowane metody pracy z interfejsami implantologicznymi
Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania iCAM V5 expert (SUM3D Dental) oraz zakresu CNC w protetyce stomatologicznej, chcących zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu wytwarzania prac implantologicznych i zaawansowanych metod pracy z interfejsami implantologicznymi. Szkolenie wykorzystuje informacje, które można zdobyć w trakcie innych szkoleń imes-icore Polska (CNC, CAM1,CAM2).

Czas trwania: 2 dni (ok. 16 godzin)

Program szkolenia

Dzień 1:

 1. Cechy charakterystyczne typów prac implantologicznych – omówienie pomocniczych elementów geometrycznych oraz warstw dla typów Abutment, Abutment Bridge, Anatomic abutment bridge, Anatomic abutment, Bar;
 2. Podstawowe narzędzia edycji krzywych i powierzchni w menu Curves i Surfaces (przesunięcia, obroty, odsunięcia, odbicie lustrzane, rysowanie podstawowych kształtów, tworzenie powierzchni z krzywych, wykrywanie krzywych na krawędziach obiektów, zmiana kierunku krzywych, zmiana nazwy);
 3. Uchwyty do premilli – zasada działania, podstawy tworzenia, pliki .blk;
 4. Studium wykonalności prac implantologicznych – kluczowe elementy pracy, na które należy zwrócić uwagę;
 5. Modyfikatory strategii dla zabiegów typowych dla prac implantologicznych;
 6. Kontrola kąta ułożenia narzędzia i jego modyfikacja (menu Tool Axis Orientation);
 7. Kontrola zasięgu ścieżek i ich modyfikacja (menu Delimitation);
 8. Długość narzędzia i automatyczne zarządzanie długością narzędzia (modyfikatory i biblioteka Tool Room);
 9. Dopasowanie wymiarów interfejsu implantologicznego (poprawki doraźne, strategie dedykowane);

Dzień 2:

 1. Narzędzie Interface replacement – podstawy podejścia, zasada działania, elementy biblioteki;
 2. Tworzenie własnej geometrii z wykorzystaniem narzędzi CAD (moduł MillboxImplantEditor do oprogramowania Rhinoceros oraz inżynierskie oprogramowanie CAD);
 3. Wykorzystanie plików geometrii na potrzeby narzędzia Interface replacement (biblioteka REPLACE) oraz bibliotek geometrii oprogramowania CAD (np. exocad, 3shape);
 4. Frezowanie prac z przekierowanym otworem śruby (modyfikatory strategii, narzędzia specjalne);
 5. Podstawy wykorzystania hybrydowych metod wytwarzania w kontekście pracy z interfejsami implantologicznymi na przykładzie modułu Make&Mill;
Prowadzący
Jakub Słoniewski Specjalista z zakresu obróbki CNC z doświadczeniem w obsłudze operatorskiej przemysłowych maszyn CNC, konstrukcji CAD oraz programowania CAM. Zajmuje się wsparciem klientów w obszarze technologii obróbki.
Miejsce i cena szkolenia
Laboratorium CNC – EMT-SYSTEMS ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice

1250PLN/os. Brutto

+48 32 411 03 24
biuro@hexdent.com
serwis@hexdent.com

Hexdent Sp. z o.o.
NIP: 6312691939
REGON: 386387103
ul. Bojkowska 35a
44-100 Gliwice

Firma imes-icore Polska Sp. z o.o. prosi o zaakceptowanie plików cookie związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi. Pliki cookie powiązane z serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi należące do osób trzecich umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych i wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych. Aby uzyskać więcej informacji lub dostosować ustawienia, kliknij przycisk „Więcej informacji”. Więcej informacji o plikach cookie i przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności. Czy akceptujesz te pliki cookie i związane z nimi przetwarzanie danych osobowych? Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close